Prawo jazdy kategorii B

Prawo jazdy kategorii B

Zdając egzamin na prawo jazdy kategorii B, musisz znać szeroki zakres przepisów ruchu drogowego. W dzisiejszym artykule przedstawiam kilka kluczowych zagadnień, na których musi się skupić początkujący kierowca.

Wiedza potrzebna na egzamin na prawo jazdy kategorii B

Zasady ogólne:

 • Zasada ruchu prawostronnego: Trzymaj się prawej strony jezdni, możliwie blisko jej prawej krawędzi. Na drogach wielopasmowych posiadających co najmniej dwa pasy ruchu w danym kierunku – poruszaj się prawym pasem jeżeli istnieje taka możliwość. PAMIĘTAJ!!! do tej zasady należy podchodzić z rozsądkiem i wyczuciem.
 • Zasada pierwszeństwa dla nadjeżdżającego z prawej strony: Jeśli znaki drogowe nie wskazują inaczej czyli mamy doczynienia ze skrzyżowaniem równorzędnym, pojazd nadjeżdżający z prawej strony ma pierwszeństwo przejazdu. Gdy pojazdy są naprzeciwko siebie, pierwszeństwo ma ten, który porusza prosto albo skręca w prawo.
 • Zasada szczególnej ostrożności: Zachowaj szczególną ostrożność podczas:
   • Zbliżania się do przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów ( trzymajcie zasadę – jednoślady są wszędzie)
   • Wjeżdżania i przejeżdżania przez skrzyżowania
   • Wyprzedzania
   • Cofania
   • Przejeżdżania przez torowiska pojazdów szynowych
   • W trudnych warunkach atmosferycznych
 • Unikanie zagrożenia: Uczestnik ruchu drogowego i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani unikać wszelkiego działania, które mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz narazić kogokolwiek na szkodę. Bądź czujny na drodze !!!  Analizuj cały czas zmieniające się sytuacje drogowe. Pamiętaj: nie każdy uczestnik ruchu drogowego przestrzega obowiązujących zasad i przepisów, musisz być na takie sytuacje przygotowani.

Oznakowanie dróg:

 • Znaki ostrzegawcze: Informują o potencjalnym niebezpieczeństwie na drodze i nakazują zachowanie szczególnej ostrożności.
 • Znaki zakazu: Zabraniają wykonywania określonych manewrów lub czynności.
 • Znaki nakazu: Nakazują wykonanie określonego manewru lub czynności.
 • Znaki informacyjne: Informują o przebiegu drogi, usytuowaniu obiektów drogowych i warunkach ruchu.
 • Sygnały świetlne: Sterują ruchem na skrzyżowaniach i przejazdach kolejowo-drogowych.

Komunikacja na drodze:

 • kierunkowskazy : Informują o zamiarze zmiany kierunku jazdy lub zmianie zajmowanego pasa ruchu. Jest to podstawowa forma komunikowania się między sobą poruszających się po drogach pojazdów. PAMIĘTAJ O ICH UŻYWANIU!!!

Prawa i obowiązki kierującego:

 • Kierujący pojazdem jest obowiązany:
  • Stosować się do przepisów ruchu drogowego
  • Zachować ostrożność
  • Nie utrudniać ruchu innym uczestnikom ruchu drogowego
  • Dbać o należyty stan techniczny pojazdu
 • Kierujący pojazdem nie może:
  • Kierować pojazdem pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających
  • Korzystać z telefonu komórkowego podczas jazdy
  • Wyprzedzać na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim
  • Nie stosować się do poleceń i sygnałów dawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym

Dodatkowe informacje:

Powyższe zagadnienia stanowią jedynie podstawę wiedzy niezbędnej do zdania egzaminu na prawo jazdy kategorii B.

Szczegółowe informacje na temat przepisów ruchu drogowego można znaleźć w ustawie – Prawo o ruchu drogowym oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie znaków drogowych.

Na kursie prawa jazdy organizowanym przez Ośrodek Szkolenia Kierowców w Gdańsku OSK MATEOS Gdańsk materiały dydaktyczne są w cenie kursu.

 

Przyszły kierowco Pamiętaj!

Znajomość przepisów ruchu drogowego oraz umiejętność prawidłowego i bezpiecznego zachowania, to nie tylko warunek zdania egzaminu na prawo jazdy, ale przede wszystkim gwarancja Twojego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa innych uczestników ruchu drogowego.