Polityka prywatności

P O L I TY K A      P R YWA T N O ŚCI   I     P O L I TY K A PL I K ÓW „C O O K IE” OSKMATEOS.pl

 

 Informacje ogólne

Niniejszy dokument określa zasady prywatności na stronie internetowej oskmateos.pl (dalej jako „Strona internetowa”).

 1. Administratorem Danych osobowych jest: 

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW MATEOS MACIEJ MIKOS ,  numer NIP: 5831692813  z siedzibą w Gdańsk ul. Wały Piastowskie 1

2. Wszystkie pytania oraz wnioski dotyczące woli skorzystania z przysługujących Państwu praw,
prosimy składać na adres biuro@oskmateos.pl

Dane osobowe

Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO / GDPR).
Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą,
a w szczególności zapewniamy, że zbierane przez nas dane są:

 • przetwarzane zgodnie z prawem;
 • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu
  niezgodnemu z tymi celami;
 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz
  przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest
  to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Cele i podstawy prawne zbierania danych 

1. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

 • podjęcia na Państwa żądanie działań przed zawarciem umowy oraz realizacji umowy na zasadach
  opisanych w Regulaminie – przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. przeprowadzenie
  działań niezbędnych do zawarcia umowy lub działań podjętych przed jej zawarciem;
 • wywiązania się z obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w zakresie finansów
  i rachunkowości 
 • udzielenia odpowiedzi na zapytania kierowane do nas telefonicznie, mailowo oraz przesyłane za pomocą
  formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej www.oskmateos.pl
 • przesyłania treści marketingowych za pośrednictwem kanału komunikacji na który wyrazili Państwo
  dobrowolną zgodę tj. poprzez wiadomość elektroniczną na wskazany adres e-mail i/lub
  powiadomienia telefoniczne, w celu prezentacji ofert i warunków handlowych
 • dochodzenia i obrony ewentualnych roszczeń 

Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, NIP, profil PKK

Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres:

 • gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy – do momentu przedawnienia roszczeń po jej wykonaniu,
 • gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda – do momentu jej odwołania, a po odwołaniu zgody do przedawnienia roszczeń.

Udostępnianie danych osobowych


Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane: podmiotom powiązanym z Administratorem, jego podwykonawcom, podmiotom współpracującym z Administratorem np. firmom obsługującym e-płatności, firmom świadczącym usługi kurierskie/pocztowe, kancelariom prawnym.
Dane osobowe Użytkowników nie będą/będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Prawa osób, których dane są przetwarzane: 

W każdej chwili mają Państwo możliwość do:

 • wycofania zgody wobec przetwarzania;
 • żądania dostępu do swoich danych osobowych;
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych;
 • żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych


Aby skorzystać z przysługujących Państwu prosimy o kontakt na adres biuro@oskmateos.pl

 

Polityka cookies

Podczas przeglądania Strony Internetowej są używane pliki „cookies”, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w urządzeniu końcowym Użytkownika w związku korzystaniem ze Strony Internetowej. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej.

 1. Stosowane przez Administratora pliki „cookies” są bezpieczne dla Państwa urządzeń. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Państwa urządzeń wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Państwa i dostosować Stronę Internetową indywidualnie każdemu. Pliki „cookies” zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Administrator stosuje dwa rodzaje plików „cookies”:
  1. Cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika Strony Internetowej i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia Użytkownika Strony Internetowej. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika Strony Internetowej.
  2. Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika Strony Internetowej i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Użytkownika Strony Internetowej. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika Strony Internetowej.
 3. Administrator wykorzystuje pliki „cookies” w następujących celach:
  1. konfiguracji Strony Internetowej;
  2. popularyzacji Strony Internetowej za pomocą serwisu społecznościowego Facebook.com, którego administratorem jest Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii, Polityka ochrony prywatności Facebook jest dostępna pod następującym linkiem: https://www.facebook.com/help/cookies/.
 4. Zalecamy przeczytanie polityk ochrony prywatności wyżej wskazanych firm, aby poznać zasady korzystania z plików „cookies”.
 5. Pliki „cookies” mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Klient korzysta ze Strony Internetowej. W tym celu mogą zostać zachowane informacje o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 6. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google  Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików „cookies” przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.
 7. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików „cookies”, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki „cookies” do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki „cookies” korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa:
  1. Internet Explorer,
  2. Chrome,
  3. Safari,
  4. Firefox,
  5. Opera,
  6. Android,
  7. Safari (iOS),
  8. Windows Phone,
  9. Blackberry.
 9. Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie Internetowej.